Polyfunkčný dom, Ružoberok

Polyfunkčný dom Ružomberok - pohľad J Polyfunkčný dom Ružomberok - pohľad J-Z Polyfunkčný dom Ružomberok - pohľad J-ZZ

projekt: novostavba polyfunkčného domu
typ: zmiešaná funkcia
miesto: Námestie Š.N.Hýroša, Ružomberok
status: štúdia
rok: 2005
veľkosť: 13 195 m2
program: 4050 m2 priestorov na bývanie, 3750 m2 priestorov obchodných alebo kancelárskych na prenájom, 2990 m2 parkovacích plôch v podzemných garážach
vizualizácia: Visualarch