Profil

Richard Kalmár
1969 narodený v Lučenci
1983-1987 štúdium na Strednej priemyselnej škole stavebnej
1998 absolvent Vysokej školy umělecko-prumyslovej v Prahe
1998 DA studio, Praha
1998-1999 Frederico Diaz, Praha
1999-2000 Erick van Egeraat, Praha
2000-2001 A4 architekti, Praha
2001 ADNS praha
2002 založenie vlastného štúdia rmk architekti v Ružomberku

Magdaléna Kalmárová
1974 narodená v Ružomberku
1999 absolventka FA STU Bratislava, katerda interiéru
199-2000 Erick van Egeraat, Praha
2002 založenie vlastného štúdia rmk architekti v Ružomberku