Kontakt

rmk architekti, s.r.o.
Námestie A. Hlinku 34, 034 01 Ružomberok

IČO: 36 863 823
spol. Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro, Číslo vložky: 51474/L
Banka: Tatrabanka
Č. účtu: 2928831580/1100

tel. : +421 44 4322264
Richard Kalmár mob. 0948 535 106, e-mail: richard@rmk.sk
Magdaléna Kalmárová mob. 0948 535 108, e-mail: magdalena@rmk.sk
internet: www.rmk.sk