Ponúkame

  • rozsah činností od predprojektovej prípravy, vypracovanie projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch až po samotnú kolaudáciu stavby
  • architektonickú tvorbu prevažne v oblasti bytových stavieb, občianskych stavieb, rekonštrukcií stavieb a pamiatkovo chránených stavieb
  • urbanistickú tvorbu – ideové riešenia urbanizácie mestských zón a častí, návrhy zefektívnenia využívaného územia, zvýšenie estetickej úrovne verejných priestranstiev
  • interiérovú tvorbu – kompletné návrhy interiérov, zahrňujúc návrhy vstavaného a mobilného nábytku a možnosť zabezpečenia kompletnej dodávky interiéru